• មួកគេងស្រោបសក់ Crochet Net Snood JD-1001W

    មួកគេងស្រោបសក់ Crochet Net Snood JD-1001W

    ប្រើប្រាស់បានយូរ: ធ្វើពីសម្ភារៈ rayon ជាមួយនឹងដំណើរការ knitted, សំណាញ់សក់នេះទន់និងទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងណាស់, រលោងដើម្បីប៉ះប៉ុន្តែប្រើប្រាស់បានយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់បានយូរ;ការ​រចនា​ត្បាញ​តឹង​ក៏​ធ្វើ​ឱ្យ​សំណាញ់​សក់​មាន​ខ្យល់​ចេញ​ចូល និង​ទម្ងន់​ស្រាល​ស្រួល​ពាក់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យូរ